Ādažos veiksmīgi realizēta BMX trases izbūves otrā kārta!

15/10/2020

BMX trasē Kadagā atklāta pasaules līmeņa starta barjera

Projekta mērķis ir radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, izveidotajā BMX trasē, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem un kur organizēt BMX treniņus un sacensības. Lai pilnvērtīgi trenētos un varētu organizēt sacensības,  jaunizveidotajā trasē tika uzstādīta moderna BMX starta barjera ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām.

Trasē notiek riteņbraukšanas klubu treniņi un to varēs izmantot ikviens, kam ir atbilstošs velosipēds un ekipējums. Trasē notiks gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības.

Projekta id.nr. 19-04-AL16-A019.2201-000002

Projekta realizēšanas laikā:

1. Uzklāta sīkšķembas apakšķārta un virskārta starta starta kalna segumam;

2. Uzbūvēta starta kalna nojume;

3. Izbūvēta starta barjeras pamatne;

4. Uzstādīta starta barjera.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 2.septembra līdz 2020.gada 22.oktobrim.

Darbi veikti Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Ādažu novada pašvaldības un biedrības "BMX Ādaži" līdzfinansētā un biedrības "Gaujas partnerība" atbalstītā projektā “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta” (rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas: 40000,00 EUR, no kuriem 90% ir ELFA finansējums, 5% - Ādažu novada pašvaldības un 5% - biedrības "BMX Ādaži" līdzfinasējums. 

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm