Kontakti

facebook: www.facebook.com/bmxadazi

 epasts:

 

 
Biedrības rekvizīti:
Biedrība BMX Ādaži
Reģ.nr. 40008229326
"Kadagas attīrīšanas ietaises", Kadaga, Ādažu novads
LV-2103

Konts: Swedbank LV36HABA0551039374191