Iespēja atbalstīt bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parka pilnveidošanu!

27/11/2019

 Sabiedriskā labuma organizācija biedrība „Sporta klubs „BMX Ādaži”” nomā no Ādažu novada domes,  zemesgabala daļu, kas atrodas adresē „Kadagas attīrīšanas ietaises”, Kadaga, Ādažu novadā, uz kura tiek veidots aktīvās atpūtas parks bērniem un jauniešiem.

      BIEDRĪBA, BMX trases izveides pirmās kārtas ietvaros 2017.gada februāri uzsāka Zemesgabala sakopšanu, tai skaitā apauguma novākšanu, grunts pievešanu, ieplaku aizbēršanu, teritorijas planēšanu, trases un šķēršļu nospraušanu.
     Ar DOMES atbalstu, piegādāta nepieciešamā grunts. Izveidots trases reljefs, starta kalns un virāžas, kā arī uzklāta trases virskārta.
    Ņemot vērā to, ka šo sporta objektu plānots izveidot ar mērķi bez maksas iesaistīt Ādažu un tuvāko novada bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs, lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, BIEDRĪBA aicina uzņēmumus kam ir tāda iespēja un vēlme atbalstīt šo projektu.
    Biedrība Sporta klubs „BMX Ādaži” 2014.gada 20.oktobrī ar lēmumu Nr.6-24/159609 ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā, 2014.gada 8.decembrī saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu Nr.8.5-11/L-36637, piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
   

Biedrības rekvizīti:
Biedrība "BMX Ādaži"
Reģ.nr. 40008229326
"Kadagas attīrīšanas ietaises", Kadaga, Ādažu novads
LV-2103

Konts: Swedbank LV36HABA0551039374191

Ceram uz sekmīgu sadarbību Ādažu novada bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšanā un Latvijas riteņbraukšanas attīstības vārdā.

Biedrība “Sporta klubs “BMX Ādaži””