„Sporta klubs „BMX Ādaži”” plāno izveidot Ādažu novada bērniem BMX parku KADAGĀ

14/04/2017

Sabiedriskā labuma organizācija biedrība „Sporta klubs „BMX Ādaži”” (turpmāk – BIEDRĪBA) un Ādažu novada dome (turpmāk – DOME) 2016. gada novembrī noslēdza līgumu par zemesgabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā BMX parka izveidei.

BIEDRĪBA un Latvijas BMX saime ir ļoti pozitīvi novērtējusi DOMES vēlmi atbalstīt BMX parka izveidi un BMX attīstību Ādažu novadā.

Lai veiksmīgi realizētu projektu, Biedrībai  nāksies atrast līdzsvaru starp laiku, kvalitāti un izmaksām, jo neapšaubāmi, izmainot vienu no elementiem, mainīsies pārējie. Projektu plānots realizēt trīs kārtās. Projekta realizēšanas prioritāte ir trases izveide, lai pēc iespējas ātrāk Ādažu bērni varētu uzsākt to ekspluatēt, otrajā kārtā plānots veikt bruģēšanas darbus, starta barjeras uzstādīšanu un apzaļumošanu  un trešajā kārtā ir plānots labiekārtot tehniskās un garderobes telpas. 

Trases vizualizācija: Jānis Grīnvalds